Rundviks kyrkcentrum

I Rundviks kyrka finns det aktiviteter för både gammal och ung, för dig som är sångintresserad eller sugen på frukost och föreläsningar.

Kyrkligt
Gudstjänst hålls söndagar klockan 13 i Rundviks kyrka och vid storhelger även andra tider. Missionsaftnar har vi en gång i månaden under höst- och vårterminerna. På äldreboendet Skutan hålls andakt en gång i månaden.

Barnverksamhet

Barnverksamhet i Rundviks kyrkcentrum

I anslutning till kyrkan finns det lokaler där vi bedriver barnverksamhet tre dagar i veckan.

På måndagar klockan 9-11
är det Barntimmen och tisdagar klockan 12-16 är
det Stor och Liten.
På torsdagar är det två grupper, först Miniorer klockan 13-15 och sedan Juniorer klockan 15-17.

Kvinnofrukost
På lördag förmiddag håller kyrkan i kvinnofrukost en gång i månaden. Då äter vi frukost till självkostnadspris och lyssnar till olika föreläsare.

Rundvikskören
Övningar med kören hålls på onsdagar och uppsjungningar sker vid större helger och några andra tillfällen under terminerna. Ung som gammal är välkommen att sjunga med i Rundvikskören. Vill ni ha upplysningar är ni välkomna att kontakta Pelle Thufvesson på telefon 090-189218.

Besöksgruppen
Vi är ett antal människor, som under Carina Anderssons ledning, besöker gamla och ensamma vid behov. Du som vill vara med i besöksgruppen kan kontakta Carina på telefon 0930-

Historia
År 1930 då byggdes på kyrkberget, med utsikt över samhället och Nordmalingsfjärden ett litet vitt kapell av Nordmalings Ångsågverk AB. Donationer till kapellet gjordes av två systrar till grosshandlare Wikström, största ägaren av bolaget, och kapellet invigdes av biskop Olov Bergqvist det 11 oktober 1931.
År 1953 beslöt kyrkorådet att bygga om kapellet till kyrka. Även en flygelbyggnad byggdes ihop med kyrkan. Nu 50 år senare står kyrka fortfarande där med sin öppna famn, manande och kallande. Och dess budskap lever.

-----Annonser--