Rundviks intresseförening

Rundviks intresseförening startade i februari 2003 vid ett årsmöte där ett hundratal Rundviksbor slöt upp. Föreningens mål fastslogs och därmed var tidernas första intresseförening i Rundvik ett faktum.

Rundviks intresseförening
Intresseföreningen arbetar för att det skall finnas möjlighet till arbete, boende, service och fritidssysselsättning i Rundvik. Vi vill också värna samhällets intressen kulturellt, historiskt och miljömässigt samtidigt som vi försöker stärka gemenskapen i samhället.

Aktiviteter
Verksamheten inom föreningen är varierande och under de två år som vi funnits har vi återtagit en gammal tradition i Rundvik, nämligen valborgsmässofi randet.
Under 2004 och 2005 har dragning av bredbandsfiber varit en stor del i föreningens arbete där samarbete och ideellt arbete har varit en grundförutsättning för att vi Rundviksbor skall komma ut på nätet.

Andra saker som Intresseföreningen engagerat sig i är att visa upp Rundvik påden årliga mässan i Norrskenshallen, ordnande av loppis på Rundviksgården och biovisningar för medlemmar. För att se vad som är på gång i Rundvik är ni välkomna in på föreningens
hemsida på www.rundvik.net.

Fotoklubb och museer
Som en sektion i föreningen fi nns Fotoklubben, ett gäng eldsjälar som genom gamla fotografi er dokumenterar Rundviks historia. De har redan haft en uppskattad och efterfrågad fotoutställning. Fotoklubben har en lokal i anslutning till Rundviks två museer. Kontaktperson för fotoklubben är Lennart Jonsson som ni kan nå på 0930-307 76.

Under 2004 har Rundvik fått två nya museer, ett Skolmuseum och ett Masonitmuseum. Båda dessa ligger i anslutning till skolan och håller öppet efter överenskommelse. Om du vill ha en visning är du välkommen att kontakta Sune Sigvardsson på 0930-306 16, 070-242 73 16 eller Lennart Jonsson på telefon 0930-307 76, 070-647 45 63.

Föreningens visioner
Om 20 år fi nns det i Rundvik en fungerande och populär affär som har en långsiktig lönsamhet. Utbudet av fritidsaktiviteter är stort och varierande, det finns både idrottsliga, kyrkliga och skapande verksamheter. Skolan har ett stort elevunderlag och idrottshallen används både på dag- och kvällstid. I skolans närhet finns kommunens skolmuseum, ett nostalgibibliotek och en utställning om Masonites historia. Boendet i Rundvik
präglas av egna hus och antalet fastigheter som står tomma minskar för varje år. Antalet nyinflyttade har sedan Botniabanans färdigställande ökat varje år.

Kontakta oss
Om ni undrar över någonting ring Göran Eriksson 0930-300 36 eller
Lennart Jonsson 0930-307 76.

--------- Annonser---------

Nattvandrarna i Rundvik