Föräldraföreningen för Rundviks Framtid

Föreningen bjuder på Lazerdome
Lazerdome
Lazerdome i Umeå
 
Mat på Maxim efter Lazerdome

Rundviks Föräldraförening arbetar mot målsättningen att göra Rundvik ett bättre samhälle att leva i ordna olika aktiviteter med hopp om att stävja droger, våld och skadegörelse.

Föräldraföreningen har även startat upp en grupp med nattvandrare som är ute på samhället under helgerna.

Målsättning
Att tillsammans med Rundviks innvånare och ungdomar arbeta mot en målsättning att Rundvik ska bli ett bättre samhälle att leva i.

Att tillsammans med ortens ungdomar och barn ordna olika aktiviteter med hopp om att stävja droger, våld och skadegörelse.

Medlemmar

Föräldraföreningen har idag både medlemar som aktivt jobbar för föreningen och medlemmar som enbart stöder föreningen ekomomiskt, vilket är enormt bra. Samtidigt pågår en ständig jakt på vuxna och föräldrar som vill angagera sig, vi ser gärna att fler blev engagerade.

Nattvandrarna
I Rundvik finns även en grupp med nattvandrare. De är ansluten till Riksnätverket, region 1, Övre Norrland. Nattvandrarna har för avsikt att vara ute under helgen och vid andra stora arrangemang. De agerar inte poliser men finns till hands om det skulle behövas. Nattvandrarna hjälper föräldraföreningen och vice versa när det anordnas olika aktiviteter.

Som nattvandrare bör du ha fyllt 25 år, vara en bra förebild för våra ungdomar. Både för egna och för andras barn.
Med tanke på hur härliga ungdomar vi har i Rundvik så tycker vi att fler vuxna skulle gå med i nattvandringen.

Om intresset finns så träffas vi sista torsdagen varje månad kl.18.30 i gamla stiftelsehuset. Hör av dig till Ellenor Skott Tfn. 0930-300 51.

Vid frågor om föreningen eller om ni vill vara med och jobba aktivt, ta då kontakt med ordf. Sten-Åke Markström eller sek. Ellenor Skott tfn.0930-300 51

Vill du stödja föreningen med ditt medlemskap är du välkommen att höra av dig till oss.

--------- Annonser---------

Nattvandrarna i Rundvik