Så föddes Rundvik

första fabriken i Rundvik från 1862
Historiskt sett är Rundviks samhälle av ungt datum, särskilt i förhållande till andra delar av kommunen, där det funnits bebyggelse i omkring 600år. Det går inte heller att skildra Rundvik utan att berätta om Nordmalings Ångsågverk AB som utgjorde den direkta anledningen till samhällsbildningen. Nordmalings Ångsågverk AB bildades år 1861 och det blev även födelseåret för Rundvikssamhälle. Fram tills dess hade här bara funnits fiskeplats för bönderna i Lögdeå som ägde marken. Platsen kallades då Romvik och blev sedan i bolagets papper Rundviken och sedmera Rundvik.

Den här satsningen på ett sågverk mötte starkt motstånd från dåvarande ägare till Olofsfors Bruk, som var rädda för konkurrens om skogsråvaran och gjorde allt för att stoppa sågverksbygget. Dock utan att lyckas. Det visade sig ganska snart att Nordmalings Ångsågverk skulle komma att överta Olofsfors Bruk. Redan 1864 förvärvades en fjärdedel av bruket för 64 000 riksdaler riksmynt. Det motsvarar i dagens penningvärde 20 miljoner kronor (1987). År 1886 övertogs hela aktiemajoriteten i Olofsfors Bruk. Efter dåtida förhållanden var det en stor satsning att bygga upp ett så relativt sågverk från grunden. Här fanns vare sig arbetare eller bostäder. Trots god tillgång på arbetskraft behövdes förstärkning från närliggande byar, men också från andra orter och bland annat Finland. Idag finns ett flertal familjer med rötter i Finland.

Samhällets Utveckling
Rundvik kom till att utvecklas till ett typiskt egensamhälle. Fram till 1861 fanns här inga bostäder. Det första uppfördes av bolaget, men redan på 1870-talet byggdes de första privata fastigheterna. Det är svårt att förstå att det fanns folk som hade ekonomiska möjligheter att bygga eget, men en bidragande orsak var att materialkostnaderna, vad avser trävaror till husen gick att få till billigt pris. En annan förutsättning var att man gjorde det mesta arbetet själv samt med frivillig hjälp av släkt och vänner. Kvalitén på husen var också den lägsta möjliga och det är inte många fastigheter från den tiden som finns kvar i dag.

Från början genomfördes bebyggelsen relativt oplanerat, men efter hand blev det bättre och speciellt efter municipalsamhällets bildande år 1936. Enligt min uppfattning står Rundviks samhälle ganska gått i jämförelse med likvärdiga samhällen. I det sammanhanget kan jag inte undgå att ge en eloge till framlidne skiftesförmannen Gustav Gustavsson, eldsjälen i trädgårdsföreningen, som är det direkta orsaken till att så många redan på 1940-talet planterade så många fruktträd. Alla träd överlevde väl inte, men många gjorde det och i alla fall bevisades att det gick att få fina äpplen här uppe. Efterhand ökade blomsterprakten på gårdstomterna. Allt har bidragit till att vi fått ett trevligt samhälle.

Hämtat ur boken: Rundvik från fiskeläge till industrisamhälle. Sammanställd och utarbetad av studiecirkeln GRÄV DÄR DU STÅR.

-----Annonser--