Rundviks båtklubb

Båtklubbens hamn ”Skatan” ligger väl skyddad i Obbolsviken. I hamnen finns tre flytbryggor och en fast brygga som tillsammans rymmer nära etthundra (98) båtplatser, alla med förtöjningsbommar. Bryggorna är försedda med grindar, belysning och eluttag. Rundviks båtklubb erbjuder förutom egna medlemmar även platser i hamnen för gästande båtar som vill besöka vår kommun.

Styrelsens ambition är en väl fungerande klubb, en bra hamn med båtplats till medlemmarna.HamnenI hamnen finns tillgång till färskvatten, lyftkran-och båtramp för sjö/torrsättning, El-uttag, miljöstation, TC, inhängnad bilparkering, båtuppställningsplatser på land och klubbstuga. AktiviteterI övrigt förekommer aktivitetskvällar i hamnen, eskader med egna båtar och årligen utges ett medlemsblad. Förutom underhåll av hamnen sköter klubben även inseglingsfyrar, ensmärken, prickar i farled och ett antal prickar i Nordmalingsfjärden för ökad säkerhet för sjöfarande.

Historik
Den 14 oktober 1952 samlades fem båtintresserade för att bilda Rundviks motorbåtsklubb. 1976 bytte klubben namn till Rundviks båtklubb för att även segebåtar kommit med i klubben, nyligen firade klubben sitt 50-årsjubileum.

Är du intresserad av medlemskap eller båtplats? Vid medlemskap kontakta Kjell-Åke Ericsson på telefon 0930-308 55 eller Agneta Bjällskog 0930-310 66. Vid intresse av båtplats kontakta Mikael Eriksson 0930-302 42.

 

-----Annonser--

Nattvandrarna i Rundvik